New Store

Image Disclaimer: Images are intended for illustrative purposes only and do not form part of any contract or warranty as to what you are purchasing. This transaction/purchase is subject to the confirmation of price and product by Safari & Outdoor (Pty) Ltd. See full Terms and Conditions.

BRIZA

9781920217341

GIDS TOT GRASSE VAN SUIDER-AFRIKA - FRITS VAN OUDTSHOORN (BOOK)

Availability: JHB:1 PTA:1 STB:2 ER:1 WR:0

Grasse is die belangrikste plant familie op aarde. Hulle is die eerste plante wat deur mense vir kos aangeplant is en is vandag nog die belangrikste (mielies, koring, rys, suikerrriet, ens).

Gras speel ook 'n onmisbare ekologiese rol in terme van kos vir diere en beskerming van die grond teen erosie. Hierdie is die enigste volkleur identifikasie gids tot die algemene grasse in Suider-Afrika en sluit onder andere die volgende in: Beskrywings en illustrasies van die 300 belangrikste grasse in Suider-Afrika; 'n Maklik bruikbare identifikasie sleutel. Meer as 800 uitstekende kleurfotos. Dertien kort en volledig geillustreerde inleidende hoofstukke oor algemene gras inligting soos, wat is gras?, gras en beweiding, aangeplante weiding, ens. 'n Reeks simbole wat die leser in staat stel om in een oogopslag sekere inligting oor 'n gras te bekom. 'n Vasvra afdeling om jou kennis te toets.

NEWSLETTER SUBSCRIPTIONS